Dobrodošli

Političke nauke (PS) kreću se u različitim oblastima društveno-političkog i ekonomskog istraživanja. Kao naučno polje povezano je sa različitim disciplinama društvenih i humanističkih nauka. Studenti istražuju ideje velikih mislilaca, rat i mir, političke sisteme, političke partije, sistem upravljanja, političku participaciju, uporednu politiku, političku ekonomiju, ljudska prava, građanstvo, međunarodne odnose, međunarodno pravo, diplomatiju, vanjsku politiku i sigurnost. Program političkih nauka značajno je obogaćen osnovnim predmetima iz međunarodnih odnosa, diplomatije i sigurnosnih studija. Naš program nudi niz specijalizovanih predmeta i kao takav pokriva sva naučna područja političkih nauka, uključujući političku teoriju, uporednu politiku, međunarodnu politiku, međunarodne odnose i javnu politiku. Naši studenti pokrivaju ta područja u kontekstu domaće i međunarodne politike i problema.

Studenti političkih nauka proučavaju svoje specijalističke predmete kroz izučavanje međunarodnih društveno-političkih, ekonomskih i medijskih tema i problema. Pored osnovnog znanja koje se stiče na engleskom jeziku, studenti završavaju i znatan broj izbornih predmeta kroz koje proučavaju politikukoristeći historijsku, sociološku i kulturološku perspektivu. Ovi predmeti pružaju studentima holističko znanje koje je zauzvrat neizbježno za stjecanje kritičkih, kreativnih, analitičkih i komunikacijskih vještina. Program političkih nauka naročito uzima u obzir svijet koji se stalno mijenja i potrebu za proaktivnim vođstvom, pri čemu naši studenti ovladaju znanjem, vještinama i sposobnostima koje ih osposobljavaju da istražuju probleme koristeći različite perspektive. U današnjem svijetu gdje postoji velika potražnja za rukovodećim pozicijama u javnom, nevladinom i korporativnom sektoru, naši diplomci su konkurentni i mogu zauzeti takve pozicije.

Program političkih nauka je dio Fakulteta za umjetnost i društvene nauke (FASS) koji naglašava liberalnu umjetnost, digitalne medije, kreativno pisanje, književnost, istraživanje i analizu, te psiho-socijalne aspekte znanja. Program političkih nauka nudi predmete u ovim dobro integriranim FASS odsjecima i kao takav je vrlo jedinstven na zapadnom Balkanu. Ovi predmeti su ponuđeni na odsjecima i nude se svakog semestra našim studentima. Naši diplomci posebno naglašavaju da su ovi predmeti, jezičke vještine, vještine pisanja i istraživačke sposobnosti dali veliki doprinos njihovom uspjehu na drugom ciklusu studija kao i na tržištu rada.

Svojim studentima pružamo i vannastavne aktivnosti, programe, obuku, izlete, studentske konferencije i sudjelovanje u Erasmus + programima razmjene. U svrhu jačanja internacionalizacije, nudimo integrisani program sa Univerzitetom u Istanbulu, čime ohrabrujemo naše studente da provedu dvije godine studija u inostranstvu.

Naši profesori imaju izuzetno bogato međunarodno iskustvo i doktorski studij su završili u inostranstvu, uglavnom na engleskom jeziku. Pored svog znanja iz ove oblasti, oni su takođe posvećeni svojim učiteljskim pozivima i s velikom pažnjom su posvećeni studentima i općem javnom dobru.

Srdačno Vas pozivamo da sagledate studij na Političkim naukama kako biste se što uspješnije pripremili za svoju budućnost u privatnom, korporativnom, javnom i nevladinom sektoru.

Prof. dr. Muhidin Mulalić
Šef katedre