Skip to main content

Političke nauke

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Političke nauke

“Sve izbore određuju ljudi koji se pojave.”

Larry J. Sabato

Priznati na državnom i internacionalnom nivou
U skladu sa bolonjskim procesom
Najbolji privatni univerzitet
Nezavisno istraživanje
Priznati na državnom i internacionalnom nivou
Utemeljen fakultet
Akademsko i profesionalno savjetovanje
Internacionalno višejezično okružanje
Mogućnost stipendiranja
Interaktivno obrazovanje
Programi razmjene
Umjetnička galerija
Studentski klubovi
Aktivan kampus
Političke nauke

Dragi studenti,

Političke nauke (PS) kreću se u različitim oblastima društveno-političkog i ekonomskog istraživanja. Kao naučno polje povezano je sa različitim disciplinama društvenih i humanističkih nauka. Studenti istražuju ideje velikih mislilaca, rat i mir, političke sisteme, političke partije, sistem upravljanja, političku participaciju, uporednu politiku, političku ekonomiju, ljudska prava, građanstvo, međunarodne odnose, međunarodno pravo, diplomatiju, vanjsku politiku i sigurnost. Osnovni predmeti političkih nauka iz međunarodnih odnosa, diplomatije i sigurnosnih studija obogaćuju naš studijski program Političke nauke. Nudimo niz specijalizovanih predmeta i time pokrivamo sva naučna područja političkih nauka, uključujući političku teoriju, komparativnu politiku, međunarodnu politiku, međunarodne odnose i javnu politiku. Naši studenti pokrivaju ta područja u kontekstu domaće i međunarodne politike i problema.

Program koordinator

redovni profesor
dr. Muhidin Mulalić

Pregled dodiplomskog programa

Pregled dodiplomskog programa

Dodiplomski studij na PS-u je program koji traje četiri godine, osam semestara i nosi 240 ECTS bodova. Svaki semestar je oko 30 ECTS bodova. Više

Političke nauke

Dodiplomski studij
na PS-u

Političke nauke (PS) su dizajnirane za studente zainteresirane za izučavanje i razumijevanje složenog svijeta koji se stalno mijenja. Pored proučavanja međunarodne politike, međunarodnih odnosa, političke teorije, uporedne politike i javne politike, studenti političkih nauka nastoje razumjeti sistem upravljanja, državne institucije, legitimnu upotrebu moći i političku participaciju. Krajnji cilj je shvatiti kako moć, autoritet, pravila, ustavi, zakoni, ideologije, politike i vladini programi utječu na pojedinačne i društvene aspekte života. Kako utječu na naš život iz domaće, međunarodne i komparativne perspektive?

Zbog toga naši profesori studente uključuju u rasprave o domaćim i globalnim pitanjima, problemima i događajima koji oblikuju naš život i politiku širom svijeta. Politička nauka, kao široka disciplina, proučava pojedinačno i kolektivno ljudsko ponašanje, koje je usmjereno ka razumijevanju složenosti ličnih, socijalnih, ekonomskih, kulturnih i političkih aspekata života. Politika kao takva je zanimljiva jer je izravno povezana s našim ličnim i društvenim aspektima života. Brojni su primjeri kako vlada i politika svakodnevno utječu na naš život. Na primjer, javne odluke o obrazovanju, zdravstvu, oporezivanju, ljudskim pravima, okolišu i sigurnosti su neizbježna.

O dodiplomskom studiju
Političke nauke

Postdiplomski studij
na PS-u

 

Stjecanje diplome bakaleurata je veliki uspjeh. Nakon diplomiranja, možete dalje unaprijediti svoje znanje upisom na postdiplomski studij. To će vam pomoći da postanete stručniji u svojoj oblasti.

 

Drugi ciklus studija će vam donijeti diplomu magistra ili ekvivalent. Studij traje jednu godinu (60 ECTS kredita), tako da zajedno sa 1. ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS kredita.

O postdiplomskom studiju
Mogućnost učenja na daljinu
Pregled postdiplomskog programa

Pregled postdiplomskog programa

Postdiplomski studij traje jednu godinu (60 ECTS bodova), tako da I i II ciklus studija zajedno nose 300 ECTS bodova. Više

Pregled doktorskog programa

Pregled doktorskog programa

Treći ciklus studija vodi do naučnog zvanja doktora nauka ili ekvivalenta; traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova. Više

Političke nauke

Doktorski studij na PS-u

 

Doktorski studij je doktorski istraživački studij i najveća akademska kvalifikacija koju možete steći. Studij obično traje između tri i četiri godine punog radnog vremena na tezi koja će dati vaš originalan doprinos oblasti koja vas zanima.

 

Treći ciklus studija je organiziran kao trogodišnji studijski program i nosi 180 ECTS kredita, a kandidati dobivaju ECTS kredite polaganjem ispita predviđenih kurikulumom, istraživačkim radom u relevantnoj oblasti doktorske disertacije, te završetkom i uspješnom odbranom doktorske disertacije.

O doktorskom studiju
Političke nauke

Naši Događaji

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Erasmus+ program razmjene

Programi razmjene su osmišljeni da studentima i akademskom osoblju pruže priliku da studiraju, podučavaju i vrše istraživanje na univerzitetu u inostranstvu. Ukoliko učestvuju u Erasmus+ i Mevlana programima razmjene, studenti ne plaćaju školarinu partnerskom univerzitetu. Pogledajte listu svih trenutno otvorenih poziva za programe razmjene. 

 

Političke nauke

Naše prednosti

Priznati na državnom i internacionalnom nivou

Priznati smo na državnom i internacionalnom nivou

Nezavisno istraživanje

Provodimo nezavisno istraživanje

U skladu sa bolonjskim procesom

Nastava u skladu sa bolonjskim procesom i u okviru Evropskog sistema za stjecanje i prenos bodova

 

THE (Times Higher Education) ljestvica

Naš univerzitet je jedini univerzitet u BiH koji se nalazi na THE (Times Higher Education) ljestvici. 

Najbolji privatni univerzitet

Naš univerzitet je rangiran kao najbolji privatni univerzitet u BiH prema Webometricsu

 

Mogućnost stipendiranja

Naš univerzitet nudi spendije u iznosu od 25%, 50% i 100%

 

Napredni engleski

Pripremni program za učenje engleskog jezika

Transfer između programa

Naš univerzitet nudi mogućnost transfera između studijskih programa 

Umjetnička galerija

Naš univerzitet ima modernu umjetničku galeriju gdje studenti i umjetnici organizuju izložbe

 

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Političke nauke

“Sve izbore određuju ljudi koji se pojave.”

Larry J. Sabato

O našem Univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 300