MASTER STUDIJ

Ovaj program je namjenski dizajniran za studente koji su završili bakalaureat u političkim naukama ili srodnim disciplinama. Na osnovu prethodno stečenih analitičkih, kritičkih i kreativnih sposobnosti ovaj će staviti težište na istraživanje i političku analizu. Obzirom da su diplomci već stekli interdisciplinarno znanje u političkim naukama, sociologiji i historiji, oni će moći bez poteškoća pratiti napredne predmete koji se tiču evropskih i balkanskih studija. Ovaj studijski program je naročito privlačan za kandidate iz Turske i Bosne i Hercegovine, jer su obje zemlje prošle kroz jedinstvene društveno-političke i ekonomske promjene i transformacije. Obje zemlje su u procesu ispunjavanja zahtjeva Evropske Unije te su stoga u potrebi za stručnjacima u području evropskih i balkanskih studija. Stoga, postoji potražnja za takvim kadrovima u vladinom sektoru, poduzetništvu, nevladninom sektoru, obrazovanju, medijima i drugo.  

Evropske studije istražuju kontekst regionalnih integracijskih procesa i stvarnog funkcioniranja Evropske Unije. U tom smislu ovaj program osigurava da se studenti upoznaju s historijskim, političkim, društvenim, i ekonomskim aspektima integracijskih procesa. Studenti su također osposobljeni statističkim i istraživačkim vještinama kako bi provodili istraživanja usmjerena na evropsko donošenje odluka, sigurnost, političke i ekonomske sisteme.

Program Balkanskih studija je dizajniran na takav način da studentima osigura uvid u historijske, društveno-političke i ekonomske aspekte regiona. Međudržavni pristupi u proučavanju Balkanu naglašavaju različita, multikulturalna i multietnička obilježja regije. Ovaj program će opskrbiti studente  statističkim i metodološkim znanjima i vještinama kako bi provodili različita istraživanja i studije politike vezane za Balkan.

Ciljevi studija:

 • Poboljšati znanje studenata o evropskoj historiji, kulturi i civilizaciji;
 • Upoznati studente s evropskim ekonomskim, društveno-političkim, pravnim i strateškim sistemima;
 • Osigurati da studenti znaju glavne značajke EU i procesa integracije;
 • Upoznati studente s balkanskom historijom, kulturom i civilizacijom;
 • Istražiti geopolitičke, ekonomske, društveno-političke i pravne karakteristike balkanskih država;
 • Upoznati studente s usporednim ekonomskim, pravnim i političkim integracijama balkanskih država;
 • Pružiti studentima znanja i vještine kako bi ih pripremili za njihov studij na doktorskoj razini;
 • Poboljšati znanje studenata u vezi s pitanjima međunarodnih odnosa, globalne političke ekonomije, diplomacije, vanjske politike i sigurnosti.

Nakon uspješnog završetka master studija Političke nauka, student će biti sposoban da:

 • Interpretira evropske historije, kulture i civilizacije i povezuje te interpretacije sa današnjom EU;
 • Provodi istraživanja vezana za evropske ekonomske, društveno-političke, pravne i strateške sisteme;
 • Ocjenjuje procese integracije zemalja status kandidata, a posebno Turske i Bosne i Hercegovine;
 • Analizira procese integracije balkanskih država kroz istraživanja tekuće problematike;
 • Iskaže liderske sposobnosti i znanja, kako u privatnom tako i u javnom sektoru;
 • Pokaže diplomatska, vanjsko politička i sigurnosna znanja i vještine;
 • Analizira političke i društveno-ekonomske karakteristike EU i balkanskih zemalja;
 • Razumije stremljenja i zbivanja u međunarodnoj politici, ekonomiji, diplomaciji, vanjskoj politici i pravu. 

Nastavni Plan