Hoşgeldiniz!

Sosyal ve politik bilimler programı, sosyoloji, tarih, filozofi ve ilgili bir çok alanı kapsayan disiplinler arası ilikilerin önemine dikkat çeken bir müfredat ile eğitim sunar. Bu yaklaşım genel olarak lisans eğitimi düzeyinde benimsenmiştir. Sosyal ve politik bilimler programı, lisansüstü ve doktora seviyelerinde de eğitim sunduğu gibi, öğrencilerin ilgi duydukların alanları takip etmelerini imkan sağlar. Programın farklılığını korumak adına, alanında uzman akademik çalışanlar ve ziyaretçi profesörler ile birlikte, öğrencilerin seçtikleri alanlarda çalışmaları sağlanır.Programın bütün seviyelerinden mezun olan öğrenciler, kendi ülke ve dış ülkelerde, özel ve kamu sektörlerinde, iş bulma imkanına sahip olurlar. Öğrencilerimize, lokallikte globallığın, globallikte lokallığın önemine bağlı kalmaksızın, dünya işleri ile ilgili bilgileri edinmelerini sağlamak, bizlerin temel misyonudur. Bu misyon doğrultusunda, cesur, meraklı, çok çalışan, ısrarcı araştırmacılar ile ağımızı genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.