DOKTORA

Siyaset Bilimi (PS) Ph.D. program, sosyo-politik bilgi, araştırma ve politika analizini vurgulayan kapsamlı ve entegre bir doktora derecesi sunar. Program sağlam bir bilgi, analitik araçlar ve metodolojik eğitim sağlar ve özellikle tezin tamamlanmasıyla zengin uzmanlık olanakları sunar. Program, yüksek kaliteli sosyal ve siyasal bilimler araştırmacıları, analistleri ve politika yapıcıları yetiştirmeyi, eğitmeyi ve üretmeyi amaçlamaktadır. Avrupa ve Balkanlar üzerinde tematik bir yoğunlaşmaya sahip olan program, Güney Doğu Avrupa'da öne çıkıyor.

Bu doktora programını tamamlayan adaylar, çeşitli sosyal ve politik konuları araştırıp analiz edebilecek araştırma uzmanları ve politika analistleri olacaklar. Özellikle teoriyi çağdaş konularla ve vaka çalışmaları ile ilişkilendirmede mükemmel eleştirel ve analitik yeteneklere sahip olacaklar.

Çalışma programının hedefleri ve hedefleri:

 • Yüksek kaliteli sosyal ve siyasal bilimler araştırmacıları, analistleri ve politika yapıcıları eğitmek, eğitmek ve üretmek;
 • Hem ders çalışmasında hem de tezde bilgi, beceri ve araştırma yeteneklerine sahip alan uzmanları yetiştirmek;
 • Siyaset bilimleri, sosyoloji ve tarihle ilgili güncel konu araştırması ve politika analizine odaklanmak;
 • Bilgi, araştırma ve politika becerileri açısından öğrencilerin taleplerini karşılamak için disiplinler arası müfredat ve denetim sunmak;
 • Öğrencilerin, araştırma projeleri, politika belgeleri ve tez yazım sürecinde edinilen bilgileri ve araştırma verilerini eleştirel bir şekilde değerlendirme yeteneklerini vurgulamak;
 • Öğrencilerin sosyal değişim, sivil toplum, demokratikleşme ve çeşitli sosyal hareketler hakkındaki sosyolojik ve politik teoriler hakkındaki bilgilerini geliştirmek;
 • Öğrencilerin Avrupa Birliği ve Balkanlar'daki sosyo-politik bilgilerini geliştirmek.

Siyaset Bilimi alanında doktora çalışmalarını başarıyla tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapabilecektir:

 • Sosyal ve siyasal bilimlerde, özellikle tezle dar uzmanlık alanında bilgi, beceri ve araştırma yeteneklerini uygulamak;
 • Sosyal ve siyasal bilimlerde araştırma ve politika belgeleri başlatmak, planlamak, tasarlamak ve uygulamak;
 • Sosyal ve siyasal bilimlerle ilgili karmaşık fikirleri analiz etmek, değerlendirmek, değerlendirmek ve sentezlemek;
 • Sınıfta ve akademik çevrenin daha geniş çevrelerinde araştırma ve akademik uzmanlık fikirlerini sunarken etkili bir şekilde iletişim kurmak;
 • hem teorik hem de metodolojik sorunları belirlemek ve çözmek;
 • Avrupa Birliği ve Balkanlar ile ilgili çeşitli sosyo-politik konuları eleştirel olarak analiz etmek ve değerlendirmek;
 • Orijinal bir tezin tamamlanmasıyla alana özgün bir katkıda bulunun.

 

PS Müfredatı

 

 

 

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUN