PS Yüksek Lisans

Bu program, Siyaset Bilimi veya ilgili disiplinlerde lisans derecesini zaten tamamlamış öğrenciler için amaca yönelik olarak tasarlanmıştır. Önceden edinilmiş analitik, eleştirel ve yaratıcı becerilere dayanan bu yüksek lisans programı, araştırma ve politika analizine odaklanacaktır. PS lisans öğrencileri siyaset bilimleri, sosyoloji ve tarih alanlarında disiplinler arası bilgi sahibi olduklarından, Avrupa ve Balkan Çalışmaları ile ilgili ileri düzey dersleri kolayca takip edeceklerdir. Bu program, her iki ülke de benzersiz sosyo-politik ve ekonomik değişimler ve dönüşümler geçirdiği için Türkiye ve Bosna Hersek'ten adaylar için özellikle caziptir. Her iki ülke de AB gerekliliklerini yerine getirme sürecindedir ve hem Avrupa hem de Balkan çalışmalarında uzmanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, devlet sektöründe, iş dünyasında, STK'larda, eğitimde, medyada ve diğerlerinde bu tür mezunlara talep var.

Avrupa Çalışmaları, bölgesel entegrasyon süreçleri bağlamını ve Avrupa Birliği'nin fiili işleyişini inceler. Bu program, öğrencileri entegrasyon süreçlerinin tarihsel, politik, sosyal ve ekonomik yönleriyle tanıştıracaktır. Öğrenciler ayrıca Avrupa politika oluşturma, güvenlik, politik ve ekonomik sistemlerle ilgili araştırma yapmak için gerekli istatistiksel ve araştırma becerileriyle donatılmış olacaklar.

Balkan Çalışmaları müfredatı, öğrencileri bölgenin tarihi, sosyo-politik ve ekonomik yönleriyle tanıştıracak şekilde tasarlanmıştır. Balkanlar araştırmalarındaki ulusötesi yaklaşımlar, bölgenin çeşitli, çok kültürlü ve çok ırklı özelliklerini vurgulamaktadır. Bu program, öğrencileri Balkanlar ile ilgili araştırma ve politika çalışmaları yürütmek için gerekli istatistiksel ve metodolojik bilgi ve becerilerle donatacaktır.

Hedefler

 • Öğrencilerin Avrupa tarihi, kültürü ve medeniyeti hakkındaki bilgilerini geliştirmek;
 • Öğrencileri Avrupa ekonomik, sosyo-politik, yasal ve stratejik sistemleriyle tanıştırmak;
 • Öğrencilerin AB'nin temel özelliklerini ve entegrasyon sürecini öğrenmelerini sağlamak;
 • Öğrencileri Balkanların tarihi, kültürü ve medeniyetiyle tanıştırmak;
 • Balkan devletlerinin jeopolitik, ekonomik, sosyo-politik ve yasal özelliklerini keşfetmek;
 • Öğrencileri Balkan devletlerinin karşılaştırmalı ekonomik, yasal ve siyasi entegrasyon süreçleri ile tanıştırmak;
 • Öğrencilere doktora düzeyindeki çalışmalarına hazırlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak;
 • Öğrencilerin uluslararası ilişkiler, küresel politik ekonomi, diplomasi, dış politika ve güvenlik konuları ile ilgili bilgilerini geliştirmek.

Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans çalışmalarını başarıyla tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapabilecektir:

 • Avrupa tarihini, kültürünü ve uygarlığını yorumlamak ve bunu günümüz AB'si ile ilişkilendirmek;
 • Avrupa ekonomik, sosyo-politik, yasal ve stratejik sistemleri ile ilgili araştırmalar yürütmek;
 • Aday statüdeki ülkelerin ve özellikle Türkiye ve Bosna Hersek'in entegrasyon süreçlerini değerlendirmek;
 • Balkan devletlerinin entegrasyon süreçlerini güncel araştırma konularını ele alarak analiz etmek;
 • Hem özel hem de kamu sektöründe liderlik becerileri ve bilgisi sergilemek;
 • Diplomatik, dış politika ve güvenlik bilgi ve becerilerini kullanmak;
 • AB ve Balkan ülkelerinin siyasi ve sosyo-ekonomik özelliklerini analiz etmek;
 • Uluslararası politika, ekonomi, diplomasi, dış politika ve hukuktaki eğilimleri ve gelişmeleri kavrar.

PS Müfredatı

 

 

 

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUN