Hoşgeldiniz!

Siyasal Bilimler Programı (PS), Siyaset Bilimine odaklanan ve tamamlayıcı bir alan olarak Sosyoloji, Tarih ve Felsefeyi kapsayan disiplinler arası bir müfredat sunar. Bu bakış açısı esas olarak lisans düzeyinde takip edilmektedir. SPS, hem lisans hem de lisansüstü düzeyde  eğitim sunduğundan, SPS lisansüstü eğitim programları, öğrencilerinin ilgi alanlarına göre uzmanlaşmaya uygun hale getirilir. Yurt dışından misafir profesörler de dahil olmak üzere uzman bir akademik kadro, program müfredatının sunduğu çeşitliliği kapsamak ve aynı zamanda öğrencilerin seçtikleri alanlarda uzmanlaşmalarını sağlamak için çok çeşitli ders icerigi sunmaktadır. Her seviyedeki program mezunları, akademi de dahil olmak üzere hem özel hem de kamu sektöründe yurtiçi ve yurtdışında kariyer fırsatları bulmaktadır. Misyonumuz, öğrencilerimizi “küresel” in “yerel” ve “yerel” de “küresel” deki önemini göz ardı etmeden dünya meselelerini anlamak için gerekli araçlarla donatmaktır. Bu görevde cesur, meraklı, ısrarcı ve çalışkan kaşiflerle ağımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz.

Siyaset Bilimi (PS), çeşitli sosyo-politik ve ekonomik araştırma alanlarını da kapsamaktadır. Bir çalışma alanı olarak, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerdeki farklı disiplinlerle bağlantılıdır. Öğrenciler büyük düşünürlerin, savaş ve barış, siyasi sistemler, siyasi partiler, yönetişim sistemi, siyasi katılım, karşılaştırmalı siyaset, siyasal ekonomi, insan hakları, vatandaşlık, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, diplomasi, dış politika ve güvenlik fikirlerini keşfeder.  Siyaset Bilimi programı, uluslararası ilişkiler, diplomasi ve güvenlik çalışmalarındaki temel derslerle önemli ölçüde zenginleştirilmiştir. Programımız bir dizi uzmanlık dersi sunar ve bu nedenle siyaset teorisi, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası siyaset, uluslararası ilişkiler ve kamu politikası dahil olmak üzere siyaset bilimindeki  digger tüm alanları kapsar. Öğrencilerimiz bu alanları iç ve dış politika ve konular bağlamında ele alırlar.

Siyaset Bilimi öğrencileri, uluslararası sosyo-politik, ekonomik ve medyayla ilgili konuları ve sorunları keşfederek uzmanlık kurslarını inceler. İngiliz dilinde edinilen kapsamlı bilgilere ek olarak, öğrenciler siyasete tarihsel, sosyolojik ve kültürel perspektiflerden sunulan seçmeli ve destekleyici derslerin sayısını tamamlarlar. Bu kurslar, öğrencilere eleştirel, yaratıcı, analitik ve iletişim becerilerinin kazanılması için kaçınılmaz olan bütünsel bilgiyi sağlar. Siyaset Bilimi programı, sürekli değişen dünyayı ve proaktif liderliğe olan ihtiyacı büyük ölçüde dikkate alır; bu nedenle, digger ana dallarımızın sorunlarıni da farklı bakış açılarından keşfetme konusunda bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olunabilecek bir egitim sunar. Kamu, sivil toplum, şirket ve kamu sektörlerinde liderlik pozisyonlarına yüksek talep olan günümüz dünyasında, mezunlarımız rekabet edebilir ve bu tür pozisyonlarda yer alabilir.

Siyaset Bilimi programı, liberal sanatlar, dijital medya, yaratıcı yazı, edebiyat, araştırma ve politika analizi ve bilginin psiko-sosyal yönlerini vurgulayan Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde (FASS) yer almaktadır. Siyaset Bilimi programı, bu iyi entegre SSBF disiplinlerinde yan dal kursları sağlar ve bu nedenle Batı Balkanlar'da çok benzersizdir. Bu dersler çapraz listelenmiştir ve her dönem öğrencilerimize sunulmaktadır. Mezunlarımız özellikle, küçük kursların, dil becerilerinin, yazma becerilerinin ve araştırma yeteneklerinin, eğitim yolculuklarının ikinci çalışma döngüsünde ve iş piyasasında başarılarına büyük katkı sağladığını kabul ediyorlar.

Ayrıca öğrencilerimize ders dışı etkinlikler, programlar, eğitimler, saha gezileri, öğrenci konferansları ve Erasmus + değişim programlarına katılım sağlıyoruz. Uluslararasılaşmayı güçlendirmek amacıyla İstanbul Üniversitesi ile çift diploma programı sunuyoruz ve öğrencilerimizi eğitimlerinin iki yılını yurtdışında geçirmeye teşvik ediyoruz.

Hocalarımız çok zengin uluslararası deneyime sahiptir ve doktora çalışmalarını yurtdışında, çoğunlukla İngilizce dilinde tamamlamışlardır. Alandaki bilgilerinin yanı sıra, kendilerini öğretmenlik mesleklerine adamışlardır ve öğrenci ve kamu yararına tutkuları vardır.

Özel, kurumsal, kamu ve sivil toplum sektörlerinde geleceğinizi döşemek için Siyaset Bilimi programını keşfetmenizi bekliyoruz.

Prof.Dr.Muhidin Mulalić

Bölüm Başkanı